Các ngày lễ Âm lịch quan trọng trong năm

1. Ngày Tết Nguyên tiêu (Lễ Thượng nguyên) 15/1

2. Ngày Tết Hàn thực 3/3

3. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3

4. Ngày Lễ thăm mộ gia tiên, trước 15/3

5. Ngày Lễ Phật đản, 15/4

6. Ngày Tết Đoan ngọ 5/5

7. Ngày Tiệc PTM 12/6

8. Ngày Lễ Vu Lan báo hiếu – Xá tội vong nhân 15/7

9. Ngày Lễ Tết Trung thu 15/8

10. Ngày Lễ Tết Hạ nguyên 15/10

11. Ngày Lễ thăm mộ gia tiên, trước 15/12

12. Ngày Lễ Tiễn Táo quân về trời 23/12

13. Ngày Lễ Tất niên 30/12

14. Ngày 1, 15 âm lịch hàng tháng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *