Tôi đã tới Cà Mau hai tuần để thực hiện các hoạt động tiếp xúc cử tri theo hội nghị do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức để thực hiện vận động bầu cử tại nơi ứng cử. Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ được tờ báo Cà Mau số 1300 ra ngày 9-5-2007 đăng toàn văn chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XII. Chương trình hành động của chúng tôi được Đài Phát thanh-Truyền hình Cà Mau ghi âm, ghi hình để phát trong những ngày chúng tôi đi bầu cử ở địa phương.

Vừa trở về nhà tại TP Hồ Chí Minh sau hai tuần vận động bầu cử ở vùng đất mũi, sáng sớm ngày 20-5-2007, tôi cùng mẹ và vợ đi bộ ra địa điểm bỏ phiếu ở gần nhà để dự lễ chào cờ, sau đó làm thủ tục để thực hiện nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội khóa XII.

Năm đó, TP Hồ Chí Minh là địa phương có số cử tri nhiều nhất cả nước, hơn 4,2 triệu cử tri, tham gia bầu cử tại 3.074 khu vực bỏ phiếu thuộc 9 đơn vị bầu cử để lựa chọn 26 đại biểu Quốc hội khóa XII từ 43 người ứng cử, trong đó có 7 người tự ứng cử.

Cảm giác là người ứng cử đại biểu Quốc hội thực hiện nhiệm vụ cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu tại khu vực bầu cử ở địa phương mình có cái gì đó rất thiêng liêng, đặc biệt.

Cũng như mọi cử tri, tôi xem rất kỹ chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội năm đó, nhất là những lời hứa của người ứng cử về những vấn đề mà cử tri quan tâm nhất, kỳ vọng nhất vào đại biểu của mình. Hơn nữa, từ trước đó, theo luật định, các cơ quan thông tin đại chúng của thành phố đã đưa tin rộng rãi về các hội nghị tiếp xúc cử tri, trả lời phỏng vấn của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và việc vận động bầu cử ở địa phương.

Sau khi nghiên cứu tiểu sử và chương trình hành động của từng người ứng cử, nhận phiếu bầu cử từ ban bầu cử, chúng tôi thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Bỏ phiếu xong, thẻ cử tri của chúng tôi được tổ bầu cử đóng dấu “Đã bỏ phiếu”.

Ngày bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân. Các điểm bầu cử đều được trang hoàng rực rỡ và phát thanh những bài ca cách mạng. Ở khu phố tôi, hầu hết mọi người đều tranh thủ đi bỏ phiếu sớm để hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình.

Các cử tri nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ bầu cử, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, bảo đảm phẩm chất và năng lực của người đại biểu đại diện cho mình vì từ trước đó, tại điểm bỏ phiếu đã niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử. Năm đó, thành phố có 99,89% cử tri đi bầu, cao hơn so với tỷ lệ cử tri đi bầu chung của cả nước là 99,64% và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII tại thành phố được đánh giá là dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp, theo đúng quy định của pháp luật là phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Mỗi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội luôn là sự kiện chính trị có ý nghĩa to lớn ngay sau đại hội Đảng toàn quốc. Nhiệm vụ đặt ra cho các vị đại biểu Quốc hội to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vinh dự.

Từ những kỷ niệm và cảm xúc đẹp của mình cách đây 3 nhiệm kỳ, tôi tin tưởng sâu sắc với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và triển khai tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự tham gia tích cực của nhân dân vào công tác bầu cử, xây dựng Nhà nước, với những quyết sách của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các đại biểu Quốc hội khóa XV trúng cử sẽ phát huy tối đa vai trò và nhiệm vụ của mình, đáp ứng lòng tin cậy của đồng bào, cử tri, góp phần quan trọng vào thành công của sự nghiệp xây dựng đất nước.

TRẦN VĂN (đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII)