CS Việt Nam tham dự Hội thảo Những vấn đề lý luận về đô thị sinh thái và cơ chế tài chính bảo đảm cho sự phát triển đô thị sinh thái

Những vấn đề lý luận về đô thị sinh thái và cơ chế tài chính bảo đảm cho sự phát triển đô thị sinh thái

Sáng ngày 6/7, Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận về đô thị sinh thái và cơ chế tài chính bảo đảm cho sự phát triển đô thị sinh thái” đã diễn ra tại Hải Phòng. I’MAX và CS Việt Nam rất vinh dự khi được góp phần tham gia hỗ trợ tổ chức hội thảo thành công.

Hội thảo được chủ trì bởi Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Lê Hải Đường và Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Ngân sách (VPQH) Nguyễn Minh Tân, cùng với Ban Chủ nhiệm đề tài, TS. Nguyễn Minh Tân.
Những vấn đề lý luận về đô thị sinh thái và cơ chế tài chính bảo đảm cho sự phát triển đô thị sinh thái
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Lê Hải Đường phát biểu. Ảnh: H.Ngọc

Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện từ Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, Viện Nghiên cứu Quy hoạch và phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Hải Phòng…
Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã nhấn mạnh rằng trong bối cảnh Việt Nam đang tăng cường quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17.11.2022 của Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, phát triển đô thị đóng góp trực tiếp vào phát triển xã hội và tăng trưởng kinh tế. Tỷ lệ đô thị hóa ngày càng cao là một trong các tiêu chí xác định quốc gia thuộc các nước phát triển hoặc đang phát triển.
Những vấn đề lý luận về đô thị sinh thái và cơ chế tài chính bảo đảm cho sự phát triển đô thị sinh thái
Hội thảo diễn ra vào sáng ngày 6/7 tại TP. Hải Phòng
Các đại biểu đã nhấn mạnh rằng phát triển đô thị tại Việt Nam vẫn là xu hướng tất yếu và khách quan trong thời gian tới. Quá trình phát triển đô thị liên quan chặt chẽ đến phát triển kinh tế đô thị. Nếu chú trọng vào việc phát triển kinh tế bền vững, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cần phát triển mô hình đô thị sinh thái, bền vững.
Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Ngân sách Nguyễn Minh Tân cho biết hiện nay tỷ lệ đô thị hóa ở Việt Nam đạt thấp hơn mục tiêu được đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 – 2030 và cách xa so với tỷ lệ bình quân của khu vực và thế giới. Cùng với đó, quá trình đô thị hóa, quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị vẫn còn nhiều vấn đề gây bức xúc cho người dân, chưa được gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển dân số và chưa thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu quản lý.
Những vấn đề lý luận về đô thị sinh thái và cơ chế tài chính bảo đảm cho sự phát triển đô thị sinh thái
Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Ngân sách, Ban Chủ nhiệm Đề tài, TS Nguyễn Minh Tân phát biểu. Ảnh H.Ngọc
Công tác quy hoạch đô thị và định hướng phát triển đô thị chậm chạp, thiếu tầm nhìn và chưa xây dựng được mô hình chính quyền đô thị phù hợp. Việcxây dựng và quản lý đô thị cần được tiến hành một cách chặt chẽ, đồng bộ và có sự tham gia của các bên liên quan, bao gồm chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng, các chuyên gia và cộng đồng dân cư.
Trong hội thảo, các chuyên gia và nhà nghiên cứu đã trình bày các giải pháp và đề xuất nhằm cải thiện quá trình phát triển đô thị ở Việt Nam. Một số giải pháp quan trọng bao gồm:
1. Quy hoạch đô thị: Cần có quy hoạch đô thị chi tiết và bền vững, đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa các khu vực đô thị và nông thôn. Quy hoạch cần được xây dựng dựa trên nghiên cứu khoa học, đánh giá tác động môi trường và tham gia của cộng đồng.
2. Đầu tư hạ tầng: Cần đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng đô thị, bao gồm mạng lưới giao thông, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cấp nước và xử lý nước thải. Đầu tư hạ tầng phải được tiến hành đồng bộ và kéo theo sự phát triển kinh tế và dân số.
3. Tăng cường quản lý đô thị: Cần cải thiện khả năng quản lý đô thị bằng cách nâng cao năng lực và chuyên môn của cơ quan chức năng. Quản lý đô thị cần được thực hiện theo các quy định pháp luật và tiêu chuẩn quốc gia, đồng thời đảm bảo sự tham gia của cộng đồng dân cư.
Những vấn đề lý luận về đô thị sinh thái và cơ chế tài chính bảo đảm cho sự phát triển đô thị sinh thái
Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: H.Ngọc
4. Phát triển đô thị xanh: Cần thúc đẩy phát triển đô thị xanh, bao gồm việc tạo ra không gian xanh, hệ thống công viên và khu vực cây xanh, đồng thời thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tái tạo và giảm ô nhiễm môi trường.
5. Tăng cường tương tác với cộng đồng: Cần xây dựng mô hình chính quyền đô thị đáp ứng nhu cầu và quyền lợi của cộng đồng. Các cuộc họp công dân, đối thoại và tham gia của cộng đồng cần được tổ chức để lắng nghe ý kiến và đề xuất từ phía người dân.
Các giải pháp trên chỉ là một số ví dụ để cải thiện quá trình phát triển đô thị ở Việt Nam. Quá trình này đòi hỏi sự đồng lòng và sự hợp tác của nhiều bên để đạt được kết quả bền vững và mang lại lợi ích cho cộng đồng.