CS Việt Nam tham dự Hội thảo về cơ chế phát triển thương mại, văn hóa (BID)

Hội thảo về cơ chế phát triển thương mại, văn hóa (BID)

Chiều 22/1/2024 tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Viện nghiên cứu Quy hoạch và Phát triển tổ chức hội thảo về chủ đề: “Cơ chế phát triển thương mại, văn hóa (BID)” nhằm xác định điều kiện hình thành, thiết lập cơ chế hoạt động, mô hình quản lý và khuyến nghị các giải pháp nhằm phát triển khu thương mại văn hóa trên địa bàn Hà Nội trong thời gian tới.

Hội thảo về cơ chế phát triển thương mại, văn hóa (BID)

Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và ông Đặng Huy Đông, Viện trưởng Viện Quy hoạch và Phát triển, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì Hội thảo.

Tham dự phiên họp có đại diện một số Sở ban ngành: Sở Tư pháp, Công thương, Tài nguyên và môi trường, Tài Chính, Kế hoạch đầu tư, Du lịch và đại diện lãnh đạo UBND các quận huyện, các cơ quan, đơn vị hữu quan và các chuyên gia.

Hội thảo về cơ chế phát triển thương mại, văn hóa (BID)

Hội thảo được tổ chức với mục tiêu nghiên cứu cơ sở lý luận hình thành khu thương mại văn hóa (BID); thực tiễn các hoạt động đang triển khai hiện nay trên địa bàn quận Hoàn Kiếm để từ đó xác định điều kiện hình thành, thiết lập cơ chế hoạt động, mô hình quản lý và khuyến nghị các giải pháp nhằm phát triển Khu thương mại văn hóa (BID) trong thời gian tới. Hội thảo cung cấp thêm thông tin, phục vụ cho việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5, 6/2024).

Hội thảo về cơ chế phát triển thương mại, văn hóa (BID)

Hội thảo đi sâu vào trao đổi, thảo luận với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà nghiên cứu văn hóa và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật… các đối tượng chịu tác động của hoạt động này để làm rõ các vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện triển trai. Hội thảo tổ chức được chia thành 3 phiên, gồm: Bối cảnh, cơ hội và kinh nghiệm quốc tế đối với việc hình thành khu thương mại văn hóa (BID); Thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy việc hình thành khu thương mại văn hóa (BID); Thảo luận và góp ý đối với các quy định tại khoản 4 Điều 3, Điều 23 và các điều khoản khác liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao của Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Tham khảo thêm tại:

http://sovhtt.hanoi.gov.vn/to-chuc-hoi-thao-ve-co-che-phat-trien-thuong-mai-van-hoa-bid-gop-phan-hoan-thien-luat-thu-do-sua-doi/

https://thanglong.chinhphu.vn/huong-toi-phat-trien-cac-khu-thuong-mai-van-hoa-103240122203846243.htm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *